Vrijheidsbeperking Beleid De Villa

Stichting De Villa heeft als zorginstelling in principe alleen te maken met cliënten die vanuit vrijwillige deelname zorg ontvangen. Het is echter mogelijk dat cliënten het niet volledig eens zijn met de zorgverlening die zij ontvangen of dat er in goed overleg met de cliënt, mantelzorgers en andere zorgverleners zorg moet worden ingezet die voor de cliënt vrijheidsbeperkend werkt.

Het standpunt van De Villa, rond de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen, is dat onze medewerkers in principe geen gedwongen zorg verlenen. Gezien de doelgroep en de werkwijze past de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen niet bij ons. Cliënten die hiervoor in aanmerking komen zullen worden overgedragen aan andere zorginstellingen voor het verlenen van de zorg. In het geval een ketenpartner zorg levert aan een cliënt van stichting De Villa en vrijheidsbeperkende maatregelen toepast worden, wordt hiervan melding gemaakt in het dossier van de cliënt.

In de toekomst is het mogelijk dat het beleid wordt aangepast. De directie kijkt periodiek naar het beleid en zal bij het innemen van een nieuw standpunt altijd in overleg gaan met medewerkers en cliënten.

De Villawat bieden wij:

  • Een eigen plek
  • Rustige en veilige woonomgeving
  • 24/7 zorg
  • Professioneel team
  • Zorg volledig op maat

Samen investeren in jouw toekomst!

Onze begeleiding is erop gericht bewoners te helpen op hun weg naar zelfstandigheid. We bieden hen een stabiele en veilige basis met zorg op maat en de vrijheid die zij aankunnen. Er kan bij ons heel veel, we bieden onze bewoners veel mogelijkheden om hun tijd zinvol te besteden. 

Tegelijkertijd werken we op basis van duidelijke afspraken en regels. We werken met een klein en flexibel team van zorgprofessionals en schakelen aanvullende hulp en zorg in als dat nodig is.

Samen investeren in jouw toekomst!
sluiten