Klachtenbehandeling

Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent. Hieronder leest u de stappen die u kunt doorlopen bij onvrede. 

Stap 1 Onderling oplossen
Probeer er met ons zelf uit te komen door een email te sturen naar backoffice@mesazorg.nl. Wellicht kan er onderling een oplossing komen voor uw probleem. 

Stap 2 Jeugdstem 
Over Jeugdstem / Adviespunt Zorgbelang
Jeugdstem/Adviespunt Zorgbelang is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente.
Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem / Adviespunt Zorgbelang is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van stichting De Villa.

Een Jeugdstem of Adviespunt Zorgbelang vertrouwenspersoon: 
· Geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt; 
· Ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg; 
· Geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg; 
· Draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg; 

Zo bereik je Jeugdstem 
· Bel gratis naar 088 – 555 1000 
· Chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur. 
· Via Jeugdstem kan u zich aanmelden voor ondersteuning vanuit Adviespunt Zorgbelang.

Logo Jeugdstem

Stap 3 Klachtenloket Zorg
Als u denkt er niet met ons direct uit te komen kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden.
U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl. Voor meer informatie kunt u hier de website van de geschillencommissiezorg bezoeken. 

Stap 4 Er is iets misgegaan 
Mocht het voorkomen dat u onvrede heeft gehad. Dan kan er ook contact opgenomen worden met www.erisietsmisgegaan.nl. Wij zijn hierbij aangesloten en zij staan open om u verder te helpen. 

Onvrede melden

Stap 5 Onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen
U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl.

De Villawat bieden wij:

  • Een eigen plek
  • Rustige en veilige woonomgeving
  • 24/7 zorg
  • Professioneel team
  • Zorg volledig op maat

Samen investeren in jouw toekomst!

Onze begeleiding is erop gericht bewoners te helpen op hun weg naar zelfstandigheid. We bieden hen een stabiele en veilige basis met zorg op maat en de vrijheid die zij aankunnen. Er kan bij ons heel veel, we bieden onze bewoners veel mogelijkheden om hun tijd zinvol te besteden. 

Tegelijkertijd werken we op basis van duidelijke afspraken en regels. We werken met een klein en flexibel team van zorgprofessionals en schakelen aanvullende hulp en zorg in als dat nodig is.

Samen investeren in jouw toekomst!
sluiten